Ofisimizin verdiği bir diğer hizmet olan tapu işlemleri ile ilgili genel bilgileri buradaki yazımızdan inceleyebilirsiniz. Tüm işlemler için öncelikle tapu müdürlüğüne gerekli belgelerle giderek sabah 08-12 arası başvuruda bulunup randevu alınması gerekmektedir. Yazımızda sıklıkla yapılan başlıca işlemleri ana hatlarıyla birlikte sizlere anlatmaya çalışacağız. İşlemler esnasında yatırılacak harçlar yetkili bankalar aracılığıyla yatırabilmeniz mümkündür. Yetkili bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, İşbankası, Vakıfbank ‘ tır. Bankamatiklerde de harçlara ilişkin işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

(Burada Denizli Tapu Müdürlükleri’nin işleyişine uygun olarak anlatım yapılmıştır.)

TAPUDA İPOTEKSİZ (DÜZ) ALIŞ-SATIŞ-DEVİR İŞLEMİ

• Tarafların tapuya gitmeden önce yanlarında mutlaka:
• Gayrimenkulün tapu aslı ya da fotokopisi
• Alan ve satan kişilerin kimlik ASLI (fotokopi kabul edilmez)
• Alıcının yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafı,
• Gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeden alınmış emlak beyan değeri
• Aldığınız gayrimenkul dair, ev, müstakil bina v.b ise zorunlu deprem sigortası DASK,
• Adres ve telefon bilgileriniz
• Vekaleten alış ya da satış yapacak kişiler vekalet belgeleri ve kendi fotoğrafları ile başvuru yapacaktır.

Bu konuda detaylı bilgi ve tapu takip işini yaptırmak için bizimle görüşebilirsiniz.

TAPUDA İPOTEKLİ ALIŞ-SATIŞ-DEVİR İŞLEMİ

• Yukarıdaki bölümde belirtilen evraklara ilave olarak ipotek koyacak kurumdan (banka v.b) alınacak ipotek evrakları.

TAPUDA VERASET İNTİKAL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Tarafınıza veraset yoluyla geçecek gayrimenkulleriniz için yapmanız gereken işlemler şu şekildedir;
Varislerden herhangi biri mahkemeden veraset ilamı almış olmalıdır. Varislerden herhangi biri söz konusu gayrimenkul ya da gayrimenkullerin kendilerine geçmesi için tek başına başvuruda bulunabilir. Bu işlemi yapmak için tüm varislerin bir araya gelmesi zorunluluğu yoktur.

GEREKLİ OLAN BELGELER

• Nüfus cüzdanı ASLI,
• 1 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,
• Söz konusu gayrimenkul bina ise zorunlu deprem sigortası DASK,
• Mahkeme ve ya noterden tasdik edilmiş veraset ilamı,
• İlgili vergi dairesinden ilişiğin kesildiğine dair belge.

Bu konuda detaylı bilgi ve tapu takip işini yaptırmak için bizimle görüşebilirsiniz.

TAPUDA KAT İRTİFAKI TESİSİNİN KURULMASI

Bu işlem 1’den fazla bağımsız bölümü olan binalarda yapılmaktadır. Yeni yapılmış olan binaların tapularının ayrılması veya eski binalılarda da bağımsız bölümlerin tapusunun ayrılması için yapılır.

• Yapılacak olan işleme taraf olan kişilerin birer adet vesikalık fotoğrafı,
• Yapının ilgili belediye tarafından onaylanmış mimari projesi,
• Tüm maliklerce imzalanmış yönetim planı,
• Nüfus cüzdanı ASLI ve ya vekalet belgesi.

Bu konuda detaylı bilgi ve tapu takip işini yaptırmak için bizimle görüşebilirsiniz.

TAPUDA CİNS TASHİHİ (DEĞİŞİKLİĞİ) İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bu işlem söz konusu gayrimenkulün kullanım vasfının değişmesi ile alakalıdır. Örneğin imarsız tarlaların arsaya dönüşmesi ve ya içine bina yapılan arsanın vasfının değiştirilmesi. Yapı kullanma izin belgesi almadan önce cins değişikliği yapılması şarttır. Gerekli olan belgeler:

• Nüfus cüzdanının ASLI ya da vekalet belgesi,
• Yapılacak işleme taraf kişilerden birer adet vesikalık fotoğraf,
• İlgili kadastro müdürlüğünden alınmış tescil bildirimi,
• İçine yeni bina yapılan yerlerde ilgili vergi dairesinden harcın yatırıldığına dair belge,
• İlgili belediyeden alınmış emlak beyan değeri,
• Zorunlu deprem sigortası DASK.

Bu konuda detaylı bilgi ve tapu takip işini yaptırmak için bizimle görüşebilirsiniz.

TAPUDA KAT İRTİFAKINDAN KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bu işlem için gerekli olan belgeler:

• Nüfus cüzdanı ASLI ve ya vekalet belgesi,
• Yapı kullanım izin belgesi (iskan ruhsatı),
• Yeni binalarda yetkili LİHKAB bürosundan (yetkili harita mühendisi) alınacak belge,
• Eski binalarda ilgili kadastro müdürlüğünden alınacak belge,
• Maliyeden alınacak ilişiği kesme belgesi.

Bu konuda detaylı bilgi ve tapu takip işini yaptırmak için bizimle görüşebilirsiniz.

TAPUDA AİLE KONUT ŞERHİ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bu işlem eşlerin oturduğu ikametgahın birbirlerinin rızası olmadan satılması ve ya kiralanmasının önüne geçilmesi için yapılan bir işlemdir. Bunu gerçekleştirmek için herhangi bir mahkeme kararına gerek yoktur. İlgili tapu müdürlüğüne gerekli evraklarla gidildiği takdirde yapabilmeniz mümkündür.

• Nüfus cüzdanının ASLI ya da vekalet belgesi,
• Nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da evlilik cüzdanı,
• İkametgahın aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve ya apartman yönetiminden alınacak belge.

Bu konuda detaylı bilgi ve tapu takip işini yaptırmak için bizimle görüşebilirsiniz.